Beyzanur İyitütüncü

HEVESKÂRLAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Bir dansçı olarak amatör bir üniversite kulübü ile yaklaşık yedi yıldır sahne sanatları ile ilgileniyorum. İnterdisipliner bir sanat anlayışı benimsediğimiz için tiyatro disiplini ile ilişkili olarak çalışmalar yürütüyoruz. Yayıncılık alanındaki yazma deneyimlerim de yine üniversitede başladı. Toplumsal cinsiyet alanında yaptığımız çalışmaları kamusallaştırdığımız “bü’de kadın gündemi” ve kültür sanat politikaları üzerine yazı, söyleşi ve çevirilerimizin bulunduğu “Dans Müzik Kültür Folklora Doğru” adlı iki dergi yayınlıyoruz. Kritik Kolektif’in Heveskar projesi ile birlikte sanatsal bir ürün üzerine kolektif tartışma ve üzerine farklı janralarda yazım denemeleri yapma fırsatım oldu. Kolektif tartışma ve yazım süreçleri hakkında yaratıcı çalışmalar içerisinde bulunmak en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi. Sahne sanatlarında eleştiri kültürü üzerine düşünmemi, tiyatro merkezli bir proje olsa da diğer sanat dalları ile de benzer projelerin oluşturabileceğini görmemi sağladı.  Bir sonraki adım bir Heveskar olarak kendi Heveskar projelerimi yaratmak ve bu sanatsal eleştiri pratiğini yaygınlaştırmak!