BERABER

“Beraber araştırma, yazma ve üretim programı” ilk çağrısını tiyatro ve performans üzerine yazma pratiğini alternatif bir bakışla ele alan yazınsal, görsel, işitsel vb. farklı ifade ve üretim biçimlerinin görünürlüğünü  artırmak, desteklemek ve geliştirmek için yaptı. Ayrıca sahne sanatları alanında çalışan üreticilerin birbirlerini tanımalarını, görüş alışverişinde bulunmalarını, işbirliği ve kolektif çalışmaya dayalı bir tartışma ve paylaşma alanı oluşturmalarını hedefledi. Bu bağlamda “Beraber”, katılımcılarını belirlerken çeşitli edebi ve sanatsal ifade araçlarıyla eleştirel düşünceyi birleştiren yaratıcı eleştirel yazın modelleri, güncel tiyatro ve performans çalışmalarına yönelik deneme, makale, söyleşi biçimindeki araştırma konuları ve bireysel/kolektif yazı, ses, video, fotoğraf gibi üretim modellerini teşvik edecek çalışmalara öncelik vermeye çalıştı.

  • Etkinlik Takvimi:

    Ekim-Aralık 2020

  • Program Tasarım ve Yürütücüler

    Eylem Ejder, Handan Salta

  • Katılımcılar:

    Alperen Kartal, Deniz Başar, Eylem Ejder, Duygu Çelik, Handan Salta, Gülden Ateş, Meral Harmancı, Zeynep Kızılgöl, Zeynep Baykal

Eğitimini tiyatro alanında tamamlamış ve  bu alanda akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdüren dokuz katılımcıdan oluşuyor Beraber:  Alperen Kartal, Duygu Çelik, Zeynep Baykal, Eylem Ejder, Deniz Başar, Meral Harmancı, Handan Salta, Zeynep Kızılgöl ve Gülden Ateş. Türkiye’nin farklı şehirlerinden (İstanbul, Ankara, İzmir, Tunceli) ve farklı ülkelerden (Kanada ve İngiltere) çevrimiçi ortamda bir araya gelen Beraber’in katılımcıları merkezini tiyatro ve performans yazınında yeni, deneysel form arayışları oluşturmak üzere  tiyatro kanonu, tiyatroya ekolojik yaklaşımlar, postkolonyal ve feminist eleştiri, dijital tiyatro, yeni seyircilik biçimleri, yeni dramaturgiler, performans ontolojisi, performatif yazı ve çocuk tiyatrosu yazımında yeni yaklaşımlar gibi pek çok konu etrafında tartışmalar yürüttü.

Herkesin belli bir araştırma sorusuna temellenen çalışmalara odaklandığı programda katılımcılar birbirlerini daha iyi tanıyabilmek, birbirlerinin araştırma konuları ve yöntemlerinden öğrenebilmek için yayınlanmış, yayınlanmamış yazı veya üretimlerini paylaşıp sunumlar yaptılar. Program boyunca her bir katılımcı birbirinden aldığı geri dönüşler, öneriler ve desteklerle hem kendi bakış açıları, çalışma yöntemleri ve ifade biçimlerini dönüştürebilmenin, hem de beraberce üretmenin yollarını aradı. Beraber, bireysel çalışmaların yanında “Bir, Çok, Hep Beraber” adını verdiği kolektif çalışma gruplarıyla  üretimlerine devam etti ve hatta  kürasyonunu beraberce yaptığımız bir konuşmayla Mayıs ayında Almanya’da düzenlenen uluslararası bir tiyatro konferansında bir sunum gerçekleştirdi.

Kolektifin ikinci projesi ise “Heveskarlar” ile eş zamanlı başlayan ancak daha geniş bir sürece yayılan “Beraber”. Tiyatro ve performans üzerine yazma pratiğini alternatif bir bakışla ele alan yazınsal, görsel, işitsel vb. farklı ifade ve üretim biçimlerinin görünürlüğünü  artırmak, desteklemek ve geliştirmek için yapılan çağrıya cevap veren katılımcılarla birlikte gerçekleşen projede  eğitimini tiyatro alanında tamamlamış ve bu alanda akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdüren şu isimler yer aldı;  Gülden Ateş, Deniz Başar, Zeynep Baykal, Duygu Çelik, Eylem Ejder, Meral Harmancı, Alperen Kartal, Zeynep Kızılgöl ve Handan Salta. “Beraber”, katılımcılarını belirlerken çeşitli edebi ve sanatsal ifade araçlarıyla eleştirel düşünceyi birleştiren yaratıcı eleştirel yazın modelleri, güncel tiyatro ve performans çalışmalarına yönelik deneme, makale, söyleşi biçimindeki araştırma konuları ve bireysel/kolektif yazı, ses, video, fotoğraf gibi üretim modellerini teşvik edecek çalışmalara öncelik vermeye çalıştı. Beraber’in katılımcıları merkezini gösterim eleştirisinde yeni, deneysel form arayışları oluşturmak üzere tiyatro kanonu, tiyatroya ekolojik yaklaşımlar, post kolonyal ve feminist eleştiri, dijital tiyatro, yeni seyircilik biçimleri, yeni dramaturgiler, performans ontolojisi, performatif yazı ve çocuk tiyatrosu yazımında yeni yaklaşımlar gibi pek çok konu etrafında tartışmalar yürüttü. Herkesin belli bir araştırma sorusuna temellenen çalışmalara odaklanarak yürüttüğü programda katılımcılar birbirlerini daha iyi tanıyabilmek, birbirlerinin araştırma konu ve yöntemlerinden öğrenebilmek için yayınlanmış, yayınlanmamış yazı veya üretimlerini birbirleriyle paylaşıp sunumlar yaptılar. Program boyunca herkes üzerinde çalıştığı araştırma konusu, yöntemleri ve yapmak istediklerini projesini birbiriyle paylaştı, birbirinden aldığı geri dönüşler, öneriler ve desteklerle hem kendi bakış açıları, çalışma yöntemleri ve ifade dillerini dönüştürebilmenin hem de beraberce üretmenin yollarını aradı. Bu çalışmaların da büyük bir kısmı kitapta yer aldı.

Beraber, bireysel çalışmaların yanında “Bir, Çok, Hep Beraber” adını verdiği kolektif çalışma gruplarıyla üretimlerine devam etti ve hatta kürasyonunu beraberce yaptığımız bir konuşmayla Mayıs ayında Almanya’da düzenlenen uluslararası bir tiyatro konferansında bir sunum gerçekleştirdi.

Sözünü ettiğimiz  bu denemelerde çıkan “peş peşe yazma”, “tiyatro anıları”, “duvar yazıları”, “yeniden yazma” , “hayali söyleşi” gibi kolektif  üretimlerin bir kısmına ve Beraber süreci sonrası yapılan kolektif ve bireysel çalışmalara da  burada yer vereceğiz.

Beraber katılımcıları birbiriyle çalışmayı o denli sevdi ki, Ocak 2021’de bitmesi planlanan çalışma grubu yeni kirler ve heveslerle yaz ortasına kadar devam etti. Yaptığımız işlerin en güzellerinden biri de Beraber’in dostlarından Hakan Altun’un bir Off-University etkinliği olarak 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlediği “Rethinking The Post-migrant Theater: Possibilities for new Alternative Theater Movements in Germany” başlıklı çevrimiçi konferansta birbirimize sorular sorarak organize ettiğimiz “Gitmenin “Beraber” Halleri” başlıklı bir konuşma yapmak oldu.

Konuşmanın bilgilerine şu adresten erişilebilir:
http://www.beyondallborders.eu/speaker/kritik/
Erişim Tarihi: 12.10.2021