Pınar İmge Durukan

HEVESKÂRLAR

Kasım 1994’te İskenderun’da doğdum. Yazma eyleminin özgürleştirici yanını keşfettiğimden beri bunu hayatımın bir parçası haline getirmeye çalışıyorum. Lisans eğitimimi DTCF-Tiyatro (Dramatik Yazarlık ASD) bölümünde tamamladım. 2017 yılında mezun olduğum bu program sonrasında da yazmaya devam ediyor, şu sıralar bir senaryo ekibinde çalışıyorum. Performans sanatları üzerinde yapılan çalışmalara olan ilgim sebebiyle Heveskarlara dahil olmak istedim. Farklı hayatlardan gelen insanların ortak bir alanda buluşması fikrini seviyor, her perspektifin öznel deneyimlere katkı yaptığını düşünüyorum. Program süresince deneyimlediğimiz çeşitli yazma pratiklerinin her birimiz için geliştirici olduğu yadsınamaz. Eleştirel yaklaşım, performans ve ifade biçimleri üzerine kafa yorduğumuz bu süreçte yer almış olmak, hedefimin yeni pratik ve deneyim alanları kazanmak olması sebebiyle benim için oldukça keyifli… Umarım yazar, yazdıkça da özgürleşiriz.